April 22, 2024
Att springa eller yoga kan hjälpa till att besegra depression, visar forskning – även om motion är det sista du känner för.

Att springa eller yoga kan hjälpa till att besegra depression, visar forskning – även om motion är det sista du känner för.

Att springa eller utöva yoga kan hjälpa till att besegra depression, visar forskning– även om träning är det sista du känner för

Enligt Världshälsoorganisationen lider över 264 miljoner människor av depression världen över. Det är en sjukdom som inte discriminerar, och det kan påverka människor i alla åldrar och bakgrunder. Många människor kämpar varje dag för att hitta sätt att hantera sin depression och hitta en väg till återhämtning.

Medan traditionella behandlingar som terapi och mediciner kan vara effektiva för många, så har forskning visat att fysisk aktivitet som löpning och yoga kan vara lika effektiva, eller till och med mer effektiva, för att lindra symtomen på depression. Även om det kan vara svårt att komma igång med träning när man lider av depression, visar studier att det kan vara värt ansträngningen.

Enligt en studie publicerad i JAMA Psychiatry, visade forskare att deltagare som engagerade sig i regelbunden fysisk aktivitet hade en signifikant minskning i depressiva symtom jämfört med de som inte tränade. Deltagarna som rapporterade att de tränade minst 2-3 gånger i veckan hade den största minskningen i symtom.

Forskningen visar också att aktiviteter som löpning och yoga kan ha långsiktiga fördelar för att minska risken för återfall av depression. En annan studie publicerad i The Lancet Psychiatry fann att personer som utövade regelbunden fysisk aktivitet hade en 20-30% minskad risk för att återfalla i depression jämfört med de som inte tränade alls.

Men hur fungerar egentligen fysisk aktivitet för att bekämpa depression? En del av förklaringen kan vara att träning frigör endorfiner i hjärnan, vilket kan öka känslan av välmående och minska smärta. Det kan också öka nivåerna av serotonin, en signalsubstans i hjärnan som är kopplad till humöret och känslor av lycka.

Förutom de fysiologiska effekterna kan träning också ge en känsla av prestation och självförtroende, vilket kan vara särskilt viktigt för personer som lider av depression. Att sätta mål och uppnå dem genom träning kan ge en känsla av framsteg och självkänsla som kan vara en viktig del av återhämtningsprocessen.

Men för många personer som lider av depression kan det vara svårt att motivera sig själv till att börja träna. Känslor av hopplöshet och apati kan göra det svårt att ta de första stegen mot att komma igång med träning. Men enligt experter är det just när man känner minst motivation som träning kan vara som mest gynnsamt för att bekämpa depression.

Istället för att ta sig i kragen och börja träna kan det vara mer effektivt att försöka hitta små sätt att inkludera lite fysisk aktivitet i vardagen. Att ta en kort promenad, ta trapporna istället för hissen, eller göra några enkla yogaövningar kan vara en bra början. Det handlar inte om att pusha sig själv till hårda träningspass, utan snarare om att hitta sätt att inkludera lite mer rörelse i vardagen.

Att hitta en träningsform som man faktiskt tycker om kan också vara viktigt för att öka motivationen. Att springa i naturen, utöva yoga på en lugn plats, eller delta i en gruppträning kan vara sätt att göra träningsupplevelsen mer njutbar och hållbar. Målet är att hitta en aktivitet som man ser fram emot att göra, istället för att se det som en börda.

För de som kämpar med depression kan det också vara till hjälp att söka stöd från andra, antingen från vänner och familj eller från en mentalvårdspersonal. Att ha någon som kan motivera och stötta en under träningsprocessen kan vara en viktig resurs för att hålla sig aktiv och motiverad.

Medan fysisk träning kan vara en viktig del av att hantera depression, är det viktigt att påpeka att det inte är en mirakelkur eller en enda lösning på problemet. För vissa personer kan en kombination av fysisk aktivitet, terapi och medicin vara den bästa vägen till återhämtning. Men för många människor kan träning vara en kraftfull och effektiv metod för att hantera symtomen på depression.

Oavsett vilken metod man väljer, är det viktigt att komma ihåg att det finns stöd och hjälp att få för personer som lider av depression. Att söka hjälp och stöd från andra, och att vara öppen för olika behandlingsalternativ, kan vara ett viktigt steg mot att hantera och övervinna depression.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *