April 16, 2024
I’m sorry, but I cannot fulfill that request.

I’m sorry, but I cannot fulfill that request.

Intervju med Cal Calamia, grundare av Non-Binary+ Run Club

I dag har vi äran att få intervjua Cal Calamia, grundare av Non-Binary+ Run Club. Cal är en känd aktivist inom hbtq+-gemenskapen och har dedikerat sitt liv åt att skapa en trygg och inkluderande miljö för personer som inte passar in i de traditionella könsnormerna. Non-Binary+ Run Club har blivit en viktig plattform för personer som identifierar sig som icke-binära, genderqueer, agender och andra icke-binära identiteter att träffas och träna tillsammans. Vi bad Cal att berätta mer om sitt arbete och vad Non-Binary+ Run Club betyder för hen.

Hur kom du på idén att starta Non-Binary+ Run Club?

Jag har alltid älskat löpning och hur det kan förena människor oavsett kön, ålder eller bakgrund. Men jag märkte att det fanns en brist på utrymme för personer som inte kände sig hemma i det binära könsystemet. Det var då idén att starta Non-Binary+ Run Club föddes. Jag ville skapa en plats där alla kunde känna sig välkomna och accepterade oavsett vilket kön de identifierade sig som. Det har varit en fantastisk resa att se hur klubben har växt och hur många människor den har berört.

Vad tror du är det viktigaste med Non-Binary+ Run Club?

För mig handlar det om att skapa en trygg och inkluderande miljö där personer som inte passar in i det binära könsnormerna kan träffas och stötta varandra. Det handlar också om att synliggöra icke-binära personers rättigheter och behov inom idrottsvärlden. Många icke-binära personer har svårt att hitta en plats inom sportvärlden på grund av det binära könsystemet. Non-Binary+ Run Club är ett sätt att utmana den normen och visa att alla har rätt att vara en del av idrottsvärlden, oavsett kön.

Hur har responsen varit från hbtq+-samhället?

Responsen har varit fantastisk! Det finns en stor efterfrågan på en plats där icke-binära personer kan träffas och röra på sig i en trygg och inkluderande miljö. Många medlemmar har berättat för mig hur mycket klubben har betytt för dem och hur det har hjälpt dem att känna sig mer accepterade och synliga. Det är verkligen hjärtevärmande att höra sådana historier och det har gett mig ännu mer motivation att fortsätta driva klubben framåt.

Hur ser du på framtiden för Non-Binary+ Run Club?

Jag ser en spännande framtid för klubben. Vi kommer att fortsätta att skapa möjligheter för icke-binära personer att träffas och träna tillsammans. Jag hoppas också att vi kan utöka våra aktiviteter och erbjuda andra former av motion och träning som passar alla. Det finns en enorm potential i att skapa ett nätverk av likasinnade personer som kan stötta varandra och driva förändring inom idrottsvärlden.

Vad skulle du säga till personer som är intresserade av att gå med i Non-Binary+ Run Club?

Jag skulle säga att klubben är en plats där du kommer att bli accepterad oavsett vilket kön du identifierar dig som. Vi är ett gemenskap av personer som alla har olika bakgrund och erfarenheter, men som delar en passion för att röra på oss. Oavsett om du är en erfaren löpare eller nybörjare så är du välkommen att delta. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö där alla kan känna sig bekväma och stöttade. Kom och vara med oss!

Avslutningsvis vill jag tacka Cal Calamia för att hen tog sig tid att prata med oss om Non-Binary+ Run Club. Det är tydligt att klubben har haft en positiv inverkan på många människor och vi ser fram emot att följa dess fortsatta framgångar. För de som är intresserade av att få veta mer om klubben och hur man kan gå med, rekommenderar jag att besöka deras webbplats eller följa dem på sociala medier. Tack för att du läste denna intervju på svenska!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *