March 2, 2024
Jag brukade tro att att vara älskvärd betydde att aldrig säga ‘nej.’ Min resa till egenomsorg lärde mig kraften i en mild vägran.

Jag brukade tro att att vara älskvärd betydde att aldrig säga ‘nej.’ Min resa till egenomsorg lärde mig kraften i en mild vägran.

Jag brukade tro att att vara härlig betydde att aldrig säga “nej.” Men min resa mot självvård lärde mig kraften i en mild vägran.

Under större delen av mitt liv har jag varit en person som alltid ville tillfredsställa andra människors behov och önskemål. Jag var rädd för att såra eller göra någon besviken, så jag sade alltid “ja” även när jag inte hade tid, energi eller intresse. Jag var övertygad om att det var så man visade sig vara en härlig och omhändertagande person.

Men med tiden lärde jag mig att denna inställning inte bara var ohållbar för mig själv, utan även ohållbar för mitt välmående. Att alltid säga “ja” ledde till att jag överbelastades, kände mig utmattad och inte hade någon tid över för min egen självvård. Jag började inse att jag behövde omvärdera min syn på vad det innebär att vara härlig och omhändertagande.

Min resa mot självvård började med att jag började reflektera över mina beteenden och att jag började lära mig att säga “nej” på ett kärleksfullt och respektfullt sätt. Jag insåg att det var viktigt att sätta mina egna gränser och visa mig själv samma omsorg och respekt som jag visade andra.

Det var en utmanande process i början eftersom jag var rädd för att såra eller göra folk besvikna. Men med tiden insåg jag att de flesta människor faktiskt respekterade mina gränser och förstod att jag också behövde ta hand om mig själv.

Jag lärde mig att säga “nej” när jag verkligen inte hade möjlighet att hjälpa till eller när det skulle påverka mitt eget välmående. Jag lärde mig att välja mina egna behov över att tillfredsställa andra människor, och det var en kraftfull insikt.

Genom att ta detta steg mot självvård började jag känna mig mer balanserad och harmonisk. Jag hade mer energi och tid att ägna åt mina egna intressen och behov. Jag insåg att att kunna säga “nej” på ett respektfullt sätt inte gjorde mig mindre härlig, utan faktiskt gjorde mig mer autentisk och äkta.

Jag började också inse att jag hade felaktiga uppfattningar om vad det innebär att vara härlig. Att vara härlig handlar inte om att alltid göra vad andra önskar eller att ständigt sätta sig själv sist. Att vara härlig handlar om att visa kärlek och omsorg, inte bara för andra utan också för sig själv.

Jag gick igenom en period av självreflektion och självupptäckt där jag lärde mig att prioritera min egen hälsa och välmående. Jag började använda tid för självvård och skapade utrymme för att göra saker som jag älskar och som fyllde mig med glädje. Jag lärde mig att det var viktigt att prioritera mig själv, inte som en självisk handling, utan som en nödvändighet för att kunna vara en sann och genuin stöd för andra.

Denna resa mot självvård lärde mig också att det är viktigt att sätta gränser och att våga säga “nej.” Att sätta gränser är inte att vara otrevlig eller egoistisk, utan att visa självrespekt och självkärlek. Jag började inse att en mild vägran kan vara lika kraftfull som ett ja, och att det kan vara ett uttryck för att jag tar hand om mig själv på ett ansvarsfullt sätt.

Det var inte enkelt och det krävde en hel del mod och övning för att kunna säga “nej” på ett hälsosamt sätt. Men med tiden blev jag mer bekväm med att sätta mina gränser och jag insåg att det ledde till en mer balanserad och harmonisk tillvaro. Jag insåg att jag inte behövde vara en människasyl och att det var okej att ibland prioritera mitt eget välmående.

Idag är jag tacksam för den resa jag har gjort mot självvård. Jag lärde mig att älska och ta hand om mig själv på ett sätt som jag aldrig gjort tidigare. Att kunna säga “nej” på ett respektfullt sätt har gett mig välbefinnande och självförtroende.

Jag vill uppmana andra att våga säga “nej” när det behövs och att prioritera sitt eget välmående. Att säga “nej” är inte en handling av egoism, utan en handling av självrespekt och självkärlek. Att kunna sätta gränser och ta hand om sig själv är inte bara nödvändigt utan också en kraftfull handling som kan leda till en mer balanserad och harmonisk tillvaro. Det är i denna insikt och förändring av min syn på vad det innebär att vara härlig som jag har funnit sann glädje och frid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *