April 22, 2024
Placera henne där: Hurley-elever behärskar mjuka färdigheter genom Amazing Shake-övningen – Salisbury Post

Placera henne där: Hurley-elever behärskar mjuka färdigheter genom Amazing Shake-övningen – Salisbury Post

En grupp elever från Hurley Middle School i Salisbury, North Carolina har tagit del av en unik träningsövning som fokuserar på att utveckla mjuka färdigheter och sociala kompetenser. Övningen, kallad Amazing Shake, syftar till att lära eleverna vikten av god kommunikation, respekt och självförtroende.

Eleverna har deltagit i en rad olika övningar under Amazing Shake-träningen, inklusive handskakningar, presentationsfärdigheter och intervjuteknik. Genom att delta i dessa övningar har eleverna fått möjlighet att öva på att kommunicera tydligt, vara artiga och självsäkra i sociala situationer.

Enligt lärarna har eleverna visat en imponerande förbättring i sina mjuka färdigheter sedan de började träna genom Amazing Shake-programmet. De är nu mer bekväma med att interagera med olika människor och har blivit bättre på att kommunicera effektivt.

För eleverna har Amazing Shake varit en ögonöppnare och har gett dem verktygen de behöver för att lyckas i både skolan och i framtiden. De har lärt sig vikten av att göra ett gott intryck och att visa respekt gentemot andra.

Programmet har också bidragit till att bygga självförtroende hos eleverna, vilket har varit avgörande för deras framsteg. Genom att uppmuntra dem att ta risker och utmana sig själva har lärarna sett hur eleverna har växt och blivit mer säkra på sig själva.

För eleverna har Amazing Shake varit en rolig och givande upplevelse som har gett dem möjlighet att träna och utveckla sina mjuka färdigheter på ett interaktivt sätt. Genom att delta i olika övningar och simuleringar har de fått möjlighet att öva på verkliga situationer och få feedback från sina lärare och kamrater.

För lärarna har Amazing Shake varit en värdefull resurs för att hjälpa eleverna att utveckla viktiga färdigheter som kommer att vara till nytta för dem i framtiden. Genom att lära dem hur man kommunicerar effektivt och visar respekt för andra, har programmet hjälpt eleverna att växa och utvecklas både personligen och akademiskt.

Sammanfattningsvis har Amazing Shake varit en framgångsrik erfarenhet för eleverna på Hurley Middle School i Salisbury. Genom att fokusera på utvecklingen av mjuka färdigheter och sociala kompetenser har programmet gett dem verktygen de behöver för att lyckas i dagens samhälle. Med fortsatt träning och stöd från sina lärare kommer eleverna att kunna fortsätta att växa och utvecklas både personligen och akademiskt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *