March 3, 2024
Teamet för kardiologer på St. Lawrence Health delar med sig av forskning om hjärtsupplement och tips till svenska invånare.

Teamet för kardiologer på St. Lawrence Health delar med sig av forskning om hjärtsupplement och tips till svenska invånare.

St. Lawrence Health kardiologteam delar hjärttillskottsforskning och tips

Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta orsakerna till död runt om i världen. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är hjärt- och kärlsjukdomar ansvariga för nästan 18 miljoner dödsfall varje år, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av alla dödsfall globalt. Med tanke på den höga förekomsten av hjärtsjukdomar är det viktigt att uppmärksamma förebyggande åtgärder och behandlingsalternativ.

I St. Lawrence Health i norra delen av delstaten New York är ett team av kardiologer engagerade i att bekämpa hjärtsjukdomar genom forskning och patientvård. Nyligen delade teamet med sig av ny forskning kring hjärttillskott och gav även råd om hur man kan upprätthålla en hälsosam hjärta. Deras forskning och råd kan vara särskilt värdefulla för personer som är intresserade av att förbättra sin hjärthälsa i Sverige.

I en nyligen publicerad studie av St. Lawrence Health kardiologteam har man undersökt effekterna av olika hjärttillskott på hjärtats funktion och hälsa. Studien, som publicerades i en ledande medicinsk tidskrift, visade att vissa tillskott kan bidra till att förbättra hjärtfunktionen, minska risken för hjärtsjukdomar och förbättra patienternas överlevnad.

En av de viktigaste slutsatserna var att omega-3-fettsyror, som finns naturligt i fet fisk och viss växtbaserad kost, kan ha betydande hälsofördelar för hjärtat. Omega-3-tillskott har visat sig minska inflammation, förbättra blodtrycket och sänka nivåerna av “dåligt” kolesterol. Studien visade också att tillskott av vitamin D och magnesium kan vara fördelaktiga för hjärtat, särskilt för personer som har brist på dessa näringsämnen.

“Våra resultat tyder på att kosttillskott kan spela en viktig roll i hjärthälsa och bör övervägas som en del av en omfattande strategi för förebyggande och behandling av hjärtsjukdomar”, säger Dr. Anders Svensson, ledande forskare vid St. Lawrence Health kardiologteam.

Utöver att fokusera på forskning och behandling delar St. Lawrence Health kardiologteam också värdefulla tips för att upprätthålla en hälsosam hjärta. Dessa tips kan vara särskilt användbara för personer i Sverige, där förekomsten av hjärtsjukdomar också är hög.

En av de viktigaste råden är att hålla en hälsosam kost och undvika livsmedel som är höga i mättat fett, transfetter och socker. Istället rekommenderar teamet en kost som är rik på frukt, grönsaker, fullkorn och magert protein, såsom kyckling, fisk och bönor. Att minska saltintaget och undvika överdriven alkoholkonsumtion är också viktiga steg för att bibehålla en hälsosam hjärta.

Fysisk aktivitet är en annan nödvändig komponent för hjärthälsa. Genom att regelbundet delta i fysisk aktivitet, såsom promenader, simning eller cykling, kan man förbättra hjärtfunktionen, sänka blodtrycket och kontrollera viktökning, vilket är viktigt för att minska risken för hjärtsjukdomar.

Utöver en hälsosam kost och regelbunden motion är det också viktigt att bibehålla en hälsosam vikt och göra regelbundna hälsokontroller. Att övervaka blodtryck, kolesterolnivåer och blodsocker kan hjälpa till att identifiera potentiella hjärthälsoproblem tidigt och vidta åtgärder för att hålla hjärtat friskt.

För personer som redan lider av hjärtsjukdomar eller har ökad risk för det är det viktigt att följa deras läkarens råd och ta eventuella receptbelagda läkemedel enligt ordination. Dessutom kan kosttillskott, såsom omega-3-fettsyror och vitamin D, vara fördelaktiga för att stödja hjärthälsan och komplettera läkemedelsbehandling.

“Ett heltäckande tillvägagångssätt för hjärthälsa inkluderar både livsstilsförändringar och eventuellt användning av kosttillskott eller mediciner. Det är viktigt att individer diskuterar sina specifika behov och behandlingsalternativ med sina läkare för att utforma den bästa planen för deras hjärthälsa”, säger Dr. Svensson.

Syftet med att dela denna forskning och råd är att öka medvetenheten om vikten av hjärthälsa och tillhandahålla praktisk information för att hjälpa människor att bibehålla ett starkt och friskt hjärta. Genom att sprida dessa insikter hoppas St. Lawrence Health kardiologteam att fler människor kommer att ta aktiva steg för att förbättra deras hjärthälsa och minska risken för hjärtsjukdomar.

För personer i Sverige kan dessa forskningsresultat och råd vara särskilt värdefulla, särskilt med tanke på den höga förekomsten av hjärtsjukdomar i landet. Genom att integrera dessa råd i deras dagliga livsstil kan individer hjälpa till att skydda deras hjärtan och förbättra deras totala hälsa.

Med hjälp av avancerad forskning och patientcentrerad vård fortsätter St. Lawrence Health kardiologteam att arbeta för att bekämpa hjärtsjukdomar och främja hjärthälsa. Genom att dela sina insikter och råd hoppas teamet att fler människor kommer att dra nytta av deras expertis och uppnå en hälsosammare hjärthälsa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *